Scopul unei afaceri este de a realiza și menține un client.

Siguranta.
Punctualitate.
Profesionalism.

Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta

CINE SUNTEM NOI?

GRE SAFETY & TOP CONSULTING SRL este o echipă de specialiști, care oferă Consultanță și Prestări Servicii în domeniul Securității și Sănătății în Muncă (Protecția Muncii) și a Situațiilor de Urgență (Prevenirea și Stingerea Incendiilor - PSI), reprezentată prin Ing. GRECU CONSTANTIN BOGDAN, Conducător Serviciu Extern Prevenire și Protecție.

Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta

CE INSEAMNA SSM

SSM = Securitate și sănătate în muncă
Sănătatea și securitatea muncii reprezintă o multitudine de activități ce au ca scop asigurarea unor condiții optime în desfășurarea proceselor de muncă, apărarea sănătății, a vieții lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă. Standardele si procedurile de securitatea muncii definesc un sistem unitar de măsuri și reguli aplicabile tuturor participanților la respectivul proces de muncă. Activitatea de prevenire și protecție are scopul de a asigura condiții optime de lucru, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale persoanelor angrenate in activități lucrative. Principalele acte normative care reglementează activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă sunt Legea 319/2006 (Legea securității și sănătății în muncă) și Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006. Odată cu apariția acestor Legi, termenul „Protecția Muncii” a fost asociat cu cel de „Securitate și Sănătate în Muncă (SSM)”, așa cum este definit în legea 319/2006.

CE INSEAMNA
SSM?

CE INSEAMNA PSI

PSI = Prevenirea și Stingerea Incendiilor
SU = Situații de Urgență
Prevenirea incendiilor reprezintă totalitatea acțiunilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiilor, de asigurare a condițiilor necesare pentru salvarea persoanelor și bunurilor și de asigurare a securității echipelor de intervenție. Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care trebuie să participe autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și toate persoanele fizice și juridice aflate pe teritoriul țării. Activitățile de prevenire a incendiilor se desfășoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru Situații de Urgență, pe baza regulamentului elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor.

CE INSEAMNA
PSI?