SITUATII DE URGENTA

Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta

In domeniul Situatiilor de Urgenta:

 • Avizarea documentațiilor privind Prevenirea și Stingerea Incendiilor;
 • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • Elaborarea documentelor de autoritate;
 • Elaborarea de Instrucțiuni de aparare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă;
 • Elaborarea fișei obiectivului (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a Situațiilor de Urgență, aprobat prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 1.474/ 2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 885 din 31 Octombrie 2006); un exemplar din fișa obiectivului se trimite la Insp. Jud. pentru Situații de Urgență;
Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta
Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta
 • Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Planificarea si ținerea evidenței exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției;
 • Elaborarea de programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatării autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;
 • Elaborarea documentelor specifice activității PSI;
 • Instruirea salariaților în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor;
 • Investigarea contextului producerii incendiilor;
 • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
 • Planificarea activității de Prevenire și Stingere a Incendiilor.