PROTECTIA MUNCII

Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta

In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca:

 • Evaluarea riscurilor pentru Securitatea și Sănătatea lucrătorilor;
 • Întocmirea planurilor de prevenire și protecție necesare;
 • Intocmirea planului de instruire, testare anuala;
 • Stabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
 • Elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
 • Elaborarea de tematici de instruire, teste de specialitate și alte documente specifice;
 • Informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;
Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta
Servicii de Securitatea si Sanatatea in Munca (Protectia muncii) si Situatii de Urgenta
 • Efectuarea ’’Instructajului introductiv general” pentru lucrătorii nou-angajați;
 • Instruirea conducătorului locului de muncă asupra obligațiilor pe linie de securitate și sănătate în muncă;
 • Colaborăm cu serviciul extern de Medicina Muncii pentru realizarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic;
 • Ținerea în evidență a zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e) din H.G. 1425/2006;
 • Prezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
 • Propunerea achiziționării echipamentelor individuale de protecție a lucrătorilor;
 • Cercetarea și întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă;
 • Reprezentare și consiliere în cazul controalelor efectuate de instituțiile statului;
 • Consultanță protecția muncii.